Halvförsäkring

Halvförsäkring kallas ibland också delkaskoförsäkring och är förenklat en utökning av den obligatoriska trafikförsäkringen. En Halvförsäkring dig ersättning för skador på bilen som du inte själv åstadkommit.

Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen brukar en halvförsäkringen omfatta skydd vid:

Maskinskada – fel på elektroniken eller motorhaveri, detta kallas maskinskadeförsäkring.

Brandskada – om bilen brinner eller om elektronik kortsluts.

Stöldskada – någon stjäl hela bilen eller föremål och utrustning från den.

Glasskada – stenskott eller om rutan spräcks eller krossas.

Räddning – ser till att de som är i bilen får transport om bilen eller föraren tar skada under färd med bilen.

Rättsskydd – ersätter kostnader vid rättsliga ärenden

Det som ingår i en halvförsäkring skiljer sig mellan de olika försäkrngsbolagen samt ibland också mellan bolagens olika produkter. Det som också kan skilja sig är självrisken.

Varför välja halvförsäkring?

Detta beror på värdet på din bil, vad du har råd att betala. Det du kan jämföra är om det är stor skillnad mellan hel- och halvförsäkringens premier. Bilar som är äldre än 10 år kan ofta vara onödiga att helförsäkra.